Czy apelacja może być brzydka?

Czy apelacja może być brzydka?

Tak. Poniżej czemu.

BO TAK UZNAŁ SĄD.

„Reasumując nie znajdując podstaw do zmiany zaskarżonego orzeczenia i uwzględnienia powództwa, apelacja ostatecznie została uznana za nieładną i na podstawie art. 385 k.p.c. została oddalona.”

Cały wyrok tutaj, a mój pierwotny wpis tutaj.