Dzisiaj piątek, to o RODO trochę luźniej. Przejrzałem za Ciebie ponad osiemset stron dotyczących polskiej ustawy wdrażającej, w tym listę ponad dwustu zmienionych ustaw. Poniżej lista tych, których możesz mniej się spodziewać.

(Przypominam, że ten wpis jest trochę na luzie. Jak chcesz więcej merytorycznej wiedzy o RODO to wpadaj do listy wpisów o RODO.)

No to popatrz, gdzie RODO się wtrąca:

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

ustawa z dnia 25 czerwca 1999 ro Polskiej Organizacji Turystycznej

ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina

ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

ustawa z dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych

ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów

ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

NO JA SIĘ NIE SPODZIEWAŁEM TYCH FRAGMENTÓW 😉

szok

 

Poprzedni wpis o RODO

Dzięki, że mnie odwiedziłeś 🙂

O co chodzi w RODO
Jak nie dać się ZAiKSowi
Poznaj mnie
KONTAKT
prawo2