Może nie wiesz, ale wdrażają unijną Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym. Długa nazwa, długi projekt ustawy.

Na razie jest na etapie uwag i myślę, że za wcześnie na omawianie. Ten post jest tylko po to, by umożliwić wcześniejsze zapoznanie się, więc wrzucam linki:

Projekt

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Bardziej cenne są uwagi poszczególnych organów. Może nawet później skuszę się na ich bardziej szczegółowe omówienie:

Uwagi Kancelarii Premiera

Uwagi podsekretarza stanu Ministerstwa Rozwoju

Uwagi Ministra Rozwoju i Finansów

Uwagi GIODO

Mi najciekawsze wydają się zwłaszcza te ostatnie. A to dlatego, że odnoszą się do omawianego już tutaj przeze mnie tematu zmiany ochrony danych osobowych, czyli RODO. Więcej o niej – tutaj.