Nie będę wrzucał tego wpisu na social media – to po prostu wyliczanka przepisów i trendów prawnych, jakie poruszam dzisiaj występując na I love marketing. Jeśli kogoś interesuje konkretnie jedna z 21 rzeczy z listy – tutaj znajdzie miejsce, od którego zacząć.

Oto wspomniana wyliczanka:

Konieczność oznaczania współprac – art. 16 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Reklama przynęta i zamiana – art. 7 ust 6 Ustawa przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym
Istnienie praw także dla wykonawców – art. 85 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Udawanie, że produkt się kończy – art. 7 ust 7 Ustawa przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.
Zakaz dyskryminacji – art. 11(3) Kodeks Pracy
Wynagrodzenie po ustaniu zakazu konkurencji – art. 101(2) par 3 Kodeks Pracy
Problem z reklamą alkoholu – art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
Zakaz szerowania konkursu – Regulamin Facebooka
Przedstawianie uprawnień jako przewagi – art. 7 ust 10 Ustawa przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym
Zmiany w cookies – unijne rozporządzenie ePrivacy
Odpowiedzialność cywilna i karna z RODO – art. 82 i 107 RODO
Używanie telefonu wbrew intencji – art. 172 prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną
Obowiązek ułatwienia „donosów” – Dyrektywa unijna o ochronie praw sygnalistów
Wezwanie do zapłaty przez mail – art. 2 ust 2 ust b) ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Doliczenie 40 euro do spóźnionej faktury – art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
E-doręczenia – ustawa o doręczeniach elektronicznych
Wpływ kłopotów z sądownictwem na wyroki – https://www.rp.pl/prawnicy/art18611101-bledy-reformy-sprawiedliwosci-sedziowie-powolani-przez-neo-krs-nie-powinni-orzekac
Koniec pozornych obniżek na Black Friday – https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koniec-fikcyjnych-wyprzedazy-Dyrektywa-unijna-wyeliminuje-nieprawidlowosci-8188738.html
Do kogo należą prawa autorskie do sztucznej inteligencji – https://www.tomaszpalak.pl/sztuczna-inteligencja-cos-stworzyla-kto-ma-do-tego-prawa-autorskie/
Wyprzedzenie Ekipy w rejestracji – https://www.money.pl/gospodarka/osiagneli-sukces-teraz-walcza-z-podrobkami-6663330928368384a.html
Polski Ład – https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przepisow-podatkowych-polskiego-ladu-w-konsultacjach