Pewnie gdzieś słyszałeś takie pojęcie. I jest szansa, że nawet nie wiesz, że może Cię dotyczyć. Zapraszam 🙂

Wzór przemysłowy ma jedynie charakter estetyczny, przedmiotem ochrony zastosowanej wobec niego nie są w żadnym stopniu właściwości techniczne. Nie wyklucza to oczywiście równoczesnego objęcia jego cech ochroną zarówno w zakresie wzoru przemysłowego, jak i patentową
Co to
Wzory przemysłowe to odniesienie do cech towaru, które mają charakter raczej ozdobny niż użytkowy. Ich postać może by zarówno trójwymiarowa, jak i dwuwymiarowa. W drugim z przypadków będą to po prostu układy kolorów i linii na powierzchni lub ornamentacja towaru, natomiast w pierwszym właściwość jego powierzchni czy jej kształt.
Po co
Zakres produktów, do jakich wzory przemysłowe mogą się odnosić, jest bardzo szeroki. Trudno się dziwić, ponieważ ich zastosowanie powoduje zwiększoną atrakcyjność towaru przed potencjalnymi nabywcami i zwiększają jego konkurencyjność i szerzej rozumianą wartość.
Właściciel prawa do wzoru nabywa z chwilą rejestracji możliwość wyłącznego z niego korzystania. Jednocześnie oczywiście uzyskuje ochronę przed imitacjami czy nieautoryzowanym kopiowaniem wzornictwa produktu. Tym samym rejestracja wzoru w pewien sposób stanowi zwrot kosztów poniesionych wcześniej na rzecz stworzenia i wyróżnienia charakterystycznych cech produktu.
Jak zaklepać wzór?
Podobnie jak przy zgłoszeniach innego typu, także w przypadku wzoru przemysłowego dokonuje się go dla Polski w Urzędzie Patentowym. I podobnie jak w tamtych wypadkach za pośrednictwem WIPO można jedynym zgłoszeniem zarejestrować wzór w innych państwach do WIPO należących. 
Wymogi
Natomiast w każdym z państw, niezależnie od formy ścigania naruszeń, konieczna jest uprzednia rejestracja – bez niej nie będziemy mieli możliwości doprowadzenia do ukarania podmiotu naruszającego nasze prawa.
By zostać zarejestrowany, wzór przemysłowy spełniać musi tylko dwa wymogi. Są jednak dość trudne. Pierwszym z nich jest „nowość” oznaczająca, że do momentu zgłoszenia nie został publicznie ujawniony wzór podobny czy nawet identyczny. Drugi natomiast to „indywidualny charakter”, który można też rozumieć jako oryginalność.
Trudności
Jednocześnie z wszystkich objętych własnością intelektualną przedmiotów to właśnie wzory przemysłowe są najtrudniejsze do sklasyfikowania. Tak więc w części państw stanowią również także utwory prawa autorskiego, w wielu ochrona obu typów może się ze sobą kumulować. Ma to znaczenie przykładowo w kwestii czasu ochrony znacznie dłuższego w ochronie prawnoautorskiej – w przypadku wzorów przemysłowych ochrona udzielana jest na 5 lat z możliwością przedłużenia, co do zasady do 25 lat.
Jeśli chodzi o regulacje dotyczące ścigania ewentualnych naruszeń wzorów przemysłowych, ponownie z powodu ich trudności klasyfikacyjnych pomiędzy państwami występują rozbieżności. W pewnych okolicznościach mogą wzory by przykładowo przedmiotem ochrony na podstawie przepisów z zakresu zwalczania nieuczciwiej konkurencji.
Podsumowanie
Bywało na tym blogu prościej – ale nie czuję w tym mojej winy. Po prostu to trudne zagadnienie, szerokie możliwości i pole do rozbieżnych wersji.
 
Dobra, wpadnij jeszcze tu.