Jak prawnicy piszą o jakiś rozwiązaniach w przepisach, to oczywiście robią to w bardzo skomplikowany sposób – tym smakowitsze wydają się uszczypliwości, jakie można znaleźć. Poniżej moja ulubiona.

„Przepis ustawy o rachunkowości wymagający prowadzenia ksiąg w języku polskim jest trudno odebrać inaczej niż jako zjawisko nadmiernej fobii ustawodawcy w odniesieniu do języków obcych.” <3
A.Helin w „Kodeks Spółek Handlowych.Tom V Pozakodeksowe prawo Handlowe. Komentarz”
Pierwotny wpis tutaj.